คืนสู่เหย้า 30 ปี พืชสวน มข.

เชิญชวนศิษย์เก่าพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกรุ่น ม่วนซื่น สนุกสนาน สานสัมพันธ์พี่น้อง

“30 ปี พืชสวน มข.”

ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

กำหนดการ

10:30 น. งานทำบุญถวายภัตตาหารเพล สถานที่ อาคารปฏิบัติการกลางพืชสวน (พืชสวน2)

17:00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลี้ยง สถานที่ (อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน)

การจองโต๊ะ

สั่งจองโต๊ะในนามของแต่ละรุ่น ในราคาโต๊ะละ 4,000 บาท (นั่งได้ 8 ท่าน ไม่จำกัดอายุ)

ชำระเงินค่าสำรองโต๊ะ ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

E-mail: hortag.kku@gmail.com

จำหน่ายเสื้อ/แก้ว ที่ระลึก

จำหน่ายเสื้อที่ระลึก 30 ปี พืชสวน ในราคาตัวละ 399 บาท

แก้วที่ระลึก 30 ปี พืชสวน ในราคาใบละ 99 บาท

(โอนเงินและส่งหลักฐานการโอน มาที่ E-mail: hortag.kku@gmail.com ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562)

**กรุณา ระบุขนาดเสื้อ เพศชาย/เพศหญิง ให้ชัดเจน***


โทรศัพท์:โทรสาร 043-202425

E-mail: hortag.kku@gmail.com

ชื่อบัญชี กองทุน30 ปีพืชสวน มข. ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีเลขที่ 678-2-16159-1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์187 views

© 2019 by Horticulture KKU Proudly created Narin C.