เรื่องเด่น

 

นักศึกษา

รายวิชา

ที่เปิดสอน

งานวิจัยและตีพิมพ์

ตารางเรียน

ตารางสอบ

เอกสาร

ประกอบการสอน

แบบฟอร์ม

สหกิจศึกษา

ทุนการศึกษา

 

กลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ

ไม้ผล

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

พืชผัก

 

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8.30  ถึง 16.30 น.

เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดทำการ

สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น อาคาร AG 07 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

โทร   043-202425

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon
  • White Yelp Icon

© 2019 by Horticulture KKU Proudly created Narin C.